Chairs
Electronics
Sofas
Tables
Lighting
Carpets
Wallpapers
Fabrics
Other
Storage
Info
Info

Info

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN


VERKOOP


De artikelen worden in gebruikte toestand aangeboden. Hoewel de meeste artikelen in goede tot zeer goede staat verkeren kunnen er gebruikssporen aanwezig zijn. Indien zich gebreken/gebruikssporen voordoen die erg duidelijk zichtbaar zijn of het functioneren be´nvloeden staat dit in de omschrijving van het artikel genoemd. Wanneer u meer informatie over een artikel wilt kunt u dit opvragen middels e-mail.
Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel verkeert.

VERHUUR


Alle aangeboden producten kunnen ook gehuurd worden. Huurprijs is 20% van de verkoopprijs met als borg de verkoopprijs. Bij verlies, beschadiging van de gehuurde items en/of het retourneren van de gehuurde items na het verstrijken van de huurtermijn, verliest de huurder het recht op teruggave van de borg.
Meer informatie over verhuur kunt u opvragen middels e-mail.

PRIJZEN


Prijzen zijn in euro' s vermeld en zijn exclusief verzend- en inpakkosten.
De verzend- en inpakkosten komen voor rekening van de koper.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN


1. overschrijving via bank of giro
Postbank
Gironummer : 9189836,
T.n.v. Lounge-Design

2. betaling onder rembours

3. PAYPAL

4. contant, bij het ophalen van het artikel

TRANSPORT


Transport zal geschieden over land/ water of door de lucht in overeenstemming met de instructies van de koper.

GENERAL CONDITIONS


SELL


Items are sold in used condition. Most items are in good - mint condition but there can be signs of use or minor ware. If signs of use are very clear or of any influence to the working order this will be mentioned in the description. For more information about an item please send an e-mail.
Without asking for further information you agree with the condition of the item.

PRICES


All prices in Euros and exclude postage and packing price.
Postage and packing costs are charged to the buyer.
Import duties are for one's own account of the buyer.

PAYMENT


1. By bank
Bank relation: Postbank, Financial Plaza
Address / City: Amsterdam, NL
Swift code: PSTBNL21
IBAN-nr. : NL47PSTB0009189836
Account no: 9189836
Account name: Lounge-Design

2. Cash, when picking up the item.

3. PAYPAL

TRANSPORT


Transport will be effected over land and/or sea or by air in accordance with special instructions from the buyer.

Links


Links